console

Определена ли функция в JavaScript

06.01.2014 javascript , ,

if (typeof test == 'function') {
    test();
}

console.log(‘keyup’);

14.08.2012 javascript No comments ,

console.log('keyup');