условия

Определена ли функция в JavaScript

06.01.2014 javascript , ,

if (typeof test == 'function') {
    test();
}

динамические условия в if php

18.09.2012 php, php скрипты No comments ,

динамические условия в if php

	$z = '<=';
	$a = 6;
	$b = 6;
	$test = $a.$z.$b;
	
	if(eval("return $test;")){
		exit('cool;');
	}else{
		exit('bad');
	}